projecten

Zwerfafvalproject Waste Challenge

Thamen, Uithoorn

Tweedeklas VMBO-leerlingen van Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn volgden in oktober 2018 een lesprogramma over zwerfafval, plastic soep en de circulaire economie. Het project werd uitgevoerd als onderdeel van maatregelen om in Uithoorn zwerfafval tegen te gaan en inwoners bewust te maken van het belang van een schone gemeente.

vuilnishoop

In totaal hebben hier 8 klassen en circa 180 leerlingen deelgenomen.

De klassen kregen in gastlessen uitleg over het probleem dat (zwerf)afval is en hoe er wordt gewerkt aan vermindering ervan. Ze begonnen met een interactieve kennisles waarin de leerlingen kennis maken met de problematiek rondom zwerfafval. Daarna gingen de leerlingen achterhalen wat zwerfafval in hun directe omgeving voor problemen oplevert en wat de waarde is van afval als grondstof voor nieuwe producten. Via het principe ‘leren door doen’ wordt positief bewustzijn bij de leerlingen gecreëerd. Ze zijn op bezoek geweest bij het afvalscheidingsdepot van de gemeente. Stichting Technotrend verzorgde de praktijkles ‘Papiermaken’ waarbij leerlingen zelf papier mochten maken van pulp en afval. Daarna hebben ze op school de afvalsituatie onderzocht en hebben ze oplossingen bedacht om (zwerf-)afval tegen te gaan en de (school)omgeving schoner te krijgen. Dat hebben ze in de klas op een poster in beeld gebracht.

De poster zijn door een jury beoordeeld, waarna de wethouder een prijs uitreikte voor de beste poster.

De school vindt het onderwerp van (zwerf-)afval belangrijk om aandacht aan te geven richting de leerlingen. Men vond het een mooi gevarieerd programma met een juiste inhoud en mix tussen theorie, praktijk, excursie en wedstrijdelementen. De ondersteuning van gastdocenten en samenwerking met de gemeente en medewerkers van afvalscheidingsdepot is als erg prettig ervaren.

Stichting Technotrend ontwikkelde het programma in overleg met de school.

Projectgegevens

– naam project: Zwerfafvalproject Waste Challenge

– naam school: Scholengemeenschap Thamen

– gemeente: Uithoorn

– omschrijving thema: bewust worden van afval als probleem

– duur: 1 lesdag

– uitgevoerd: oktober 2018

– doelgroep: vmbo, 8 klassen, ca 200 leerlingen.

– lesmaterialen: een interactieve kennisles, quizvragen over het afvaldepot, een praktijkles papiermaken van afvalpulp, onderzoek naar de afvalsituatie op school en een poster maken.