projecten

Zwerfafval

IJburg College, Amsterdam

'Amsterdam bruist' is de titel van deze lessen die Stichting Technotrend op 27 februari 2020 verzorgde op het IJburg College 2 in Amsterdam. Dat laten we leerlingen zien in een leuke, interactieve les van 60 minuten rondom zwerfafval, gescheiden afvalverwerking en circulaire economie. De les geeft een urgente, maar positieve boodschap met de inzet om jongeren te raken en handelingsperspectief te bieden. We laten zien dat het leuk is om aan de oplossing te werken, dat veel jonge mensen dat doen en dat het niet ingewikkeld is om mee te doen.

De 6 lessen bestonden uit een theorie- en praktijkdeel en werden gegeven door 2 gastdocenten per les.

zwerfafval in berm

Projectgegevens

– naam project: Zwerfafval

– naam school: IJburg College 2

– gemeente: Amsterdam

– inhoud: theorie over zwerfafval, praktijkdeel

– 27 februari 2020

– doelgroep: klas 2

- aantal leerlingen: 137 (6 klassen)

– omschrijving lesmaterialen: theoriedeel en praktijkdeel

- tijdsbesteding: 1 lesuur

Onderwijsniveau
VO

Externe Links
https://ijburgcollege.nl/