projecten

Zwerfafval en plastic soep

Sweelinck, Amsterdam

Van 2017 - 2020 verzorgde Stichting Technotrend lessen over (zwerf)afval en plasticvervuiling op het Sweelinck College in Amsterdam-Zuid. In de lessen wordt aandacht besteed aan afval op straat en in de school en wat je eraan kan doen. Ook wordt gekeken op grotere schaal, Amsterdam, de Noordzee, de wereld. De lessen focussen op oplossingen, wat je zelf kan doen, en we dagen de creativiteit van leerlingen uit.

afval Amsterdam

Achtergrond

De gemeente Amsterdam wil dat de stad veel schoner wordt. Werken aan bewustwording onder jongeren over afval, en over de gevolgen van afval als dit in het milieu terecht komt, maakt deel uit van het beleid van de gemeente. Het Sweelinck college zelf geeft aan dat er binnen de school veel afval is, omdat de onderbouw in de pauze op school overblijft.

Projectgegevens

– naam project: Zwerfafval en plastic soep

– naam school: Sweelinck College

– gemeente: Amsterdam-Zuid

– omschrijving thema: zwerfafval en recycling

– inhoud: alle klassen krijgen een theorieles en een hierop aansluitende praktijkles

  • Brugklassers krijgen een theorieles Afval in kaart.
  • De tweede klassers krijgen een theorieles: De waarde van afval.
  • De derde klassers krijgen een verdiepingsles Circulaire economie in de praktijk.

– lesweek april 2017-2020

– doelgroep en aantal leerlingen: brugklas, VMBO en HAVO 2, 3, 4

– omschrijving lesmaterialen: presentatieles brugklas, theorieles, praktijkopdracht, opdrachtenformulier

- tijdsbesteding: lesweek