projecten

Waste Away Challenge

Keizer Karel College, Amstelveen

Onder de titel ‘Waste Away Challenge’ gingen ongeveer 200 leerlingen van 7 tweede havo- en vwo-klassen van het Keizer Karel College in Amstelveen in februari en maart 2017 aan de slag. De 7 klassen hebben gedurende de twee projectweken aan ideeën gewerkt om zwerfafval en afvalverbranding tegen te gaan. Stichting Technotrend heeft samen met de eigen klassendocenten het programma voor deze projectweken opgesteld. De leerlingen hebben ongeveer 20 uur aan het project gewerkt.

afvalbak van leerlingen Karel Keizer College

In het programma zijn de leerlingen gevraagd om antwoorden te vinden op de volgende vragen:

1. Hoe schoon is onze school(omgeving)?

2. Hoe kunnen we zorgen dat de school en de schoolomgeving schoner wordt en afval in de afvalbakken terecht komt?

3. Hoe kunnen we afvalscheiding op het Keizer Karel college en in de omgeving stimuleren?

Inzet van de Challenge is dat de leerlingen in teams aan de slag gaan met deze vragen, problemen analyseren en zelf concrete oplossingen bedenken, uittesten en (business-)plannen maken. Het programma bestond uit zes onderdelen: de kick-off, inrichten van een platform, marktonderzoek, uitwerken van ideeën, voorbereiding van een pitch en de eindpresentatie.

Docenten waren erg enthousiast en verrast over hoe zelfstandig de leerlingen met het lesmateriaal aan de slag gingen. Docenten hielden zich actief bezig met het platform en bekeken de ingezonden stukken van de leerlingen steeds uitgebreid zodat ze erg goed op hoogte bleven van alle ontwikkelingen. Een jury beoordeelde de oplossingen en ideeën, die vaak erg origineel en innovatief waren. Zoals het idee om afvalbakken een herkenbare vorm te geven die past bij het afval dat er in moet.

De Waste Away Challenge is educatief programma over het reduceren van zwerfafval en recycling van afval voor leerlingen op het voortgezet onderwijs (VO). Inzet is om scholieren uit te dagen en te betrekken bij het vinden van oplossingen voor de aanpak van zwerfafval en het verbeteren van afvalscheiding in hun eigen (school-)omgeving.

Projectgegevens

– naam project: Waste Away Challenge

– naam school: Keizer Karel College

– gemeente: Amstelveen

– omschrijving thema: bewust worden van afval als probleem en het bedenken van innovatieve oplossingen voor beperking van zwerfafval en hergebruik

– februari en maart 2017

– doelgroep: havo en vwo 2. ca 200 leerlingen namen deel,

- duur: ca 20 lesuren

– lesmaterialen: er is een docentenhandleiding gemaakt en enkele korte klasopdrachten om de creativiteit te stimuleren.

– samenwerkende/betrokken organisaties en ondernemers: de school, de gemeente Amstelveen en Stichting Technotrend nauw met elkaar samen

Onderwijsniveau
VO

Externe Links
https://www.keizerkarelcollege.nl/