Manifest

De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Wij leiden multidisciplinair en probleemgestuurd op en werken samen met andere opleidingen en instellingen. Wij zijn het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam.

Contactpersonen
Natalija Counet

Challenge Lead Talent voor de Toekomst

Stuur een email
Amsterdam Economic Board

Naar een circulaire economie

We zijn op weg naar een circulaire samenleving. Een samenleving waarin het economisch systeem erop gericht is producten, en de onderdelen, materialen en grondstoffen waarvan ze gemaakt zijn, zo lang mogelijk in het economische systeem te houden en te gebruiken. Kortom, het sluiten van kringlopen. Dit in tegenstelling tot het nog steeds dominante lineaire ‘take-make-waste’ systeem waarin we producten aan het einde van hun levensduur weggooien en vernietigen waarbij de grondstoffen verloren gaan. Wereldwijd zijn we nog maar 9.1% circulair, volgens de studie van Circle Economy in opdracht van het World Economic Forum. Werk aan de winkel dus.

Nu versnellen!

Door de groeiende wereldbevolking, en fanatieke consumptie, gebruiken we elk jaar 1,7 x de aarde! Dit betekent effectief dat we elk jaar in de zomer al meer hebben gebruikt dan dat de aarde kan regenereren. Dit is niet houdbaar en we zullen daarom simpelweg slimmer om moeten gaan met datgene wat we hebben en kunnen behouden. Die verantwoordelijkheid hebben wij met zijn allen. Doe mee!

Het onderwijs aan zet

Het onderwijs is cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie. Het onderwijs moet mensen opleiden voor de maatschappij en arbeidsmarkt van morgen.

In de transitie naar een circulaire economie moeten onze leerlingen en studenten zowel gedrag/mindset als skills (intangible and tangible) die nodig zijn om in een circulaire economie te leven en te werken aangeleerd krijgen.

Wij maken samen de Metropoolregio Amsterdam. Wij maken de toekomst.

Wij maken samen de Metropoolregio Amsterdam. Wij maken de toekomst.

Bekijk het manifest als PDF