Manifest

De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Wij leiden multidisciplinair en probleemgestuurd op en werken samen met andere opleidingen en instellingen. Wij zijn het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam.

Contactpersonen
Natalija Counet

Challenge Lead Talent voor de Toekomst

Stuur een email
Amsterdam Economic Board

Iedere onderwijsinstelling die dit manifest ondertekent gaat het commitment aan om op basis van de zeven principes plannen te maken om te innoveren in het onderwijssysteem. Die innovatie zit in de rollen die het onderwijs speelt en de manieren waarop onderwijs wordt gegeven:

Student georiënteerd

Van push naar pull – praat terug – daag uit – neem mee – doe het samen

Met lef

Laat dingen los die niet werken – bied alternatieven aan – loop voorop – ontwerp de toekomst – experimenteer

Van buiten naar binnen

Werk met de industrie samen – creëer een speeltuin – beweeg mee met / vooruit op de ontwikkelingen –

Flexibel

Stap voor stap – experimenteer – test ideeën – werk samen – multidisciplinaire aanpak

Innovatie

Leven lang ontwikkelen – learning communities – post-initieel onderwijs – 21st century skills

Wij maken samen de Metropoolregio Amsterdam. Wij maken de toekomst.

Bekijk het manifest als PDF