Manifest

De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Wij leiden multidisciplinair en probleemgestuurd op en werken samen met andere opleidingen en instellingen. Wij zijn het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam.

Contactpersonen
Natalija Counet

Challenge Lead Talent voor de Toekomst

Stuur een email
Amsterdam Economic Board

Instellingen maken plannen, van experiment naar grote ambities en van korte termijn naar lange termijn. Daarnaast spreken de onderwijsinstellingen zich uit dat ze onderling gaan samenwerken en beschrijven de aard van deze samenwerking. Walk the talk. Dat doen zij rond de volgende principes:

Geef prioriteit aan regeneratieve bronnen

Zorg ervoor dat hernieuwbare, herbruikbare, niet-toxische hulpbronnen op een efficiënte manier worden gebruikt als materialen en energie.

Bewaar en verleng wat al is gemaakt

Terwijl bronnen in gebruik zijn, onderhouden, repareren en upgraden om hun levensduur te maximaliseren en ze een tweede leven te geven door strategieën aan te passen, indien van toepassing.

Gebruik afval als hulpbron

Gebruik afvalstromen als een bron voor hernieuwde bronnen en zet afval om in hergebruik en recycling.

Ontwerp voor de toekomst

Overweeg kansen om meer waarde te creëren en incentives op elkaar af te stemmen met bedrijfsmodellen die voortbouwen op de interactie tussen producten en services.

Neem digitale technologie op

Volg en optimaliseer het gebruik van hulpbronnen en versterk de verbindingen tussen actoren in de waardeketen via digitale, online platforms en technologieën die inzicht bieden.

Werk samen om gezamenlijke waarde te creëren

Werk samen in de hele waardeketen, intern binnen organisaties en met de publieke sector om de transparantie te vergroten en gezamenlijke waarde te creëren.

Wij maken samen de Metropoolregio Amsterdam. Wij maken de toekomst.

Bekijk het manifest als PDF