Manifest

De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Wij leiden multidisciplinair en probleemgestuurd op en werken samen met andere opleidingen en instellingen. Wij zijn het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam.

Contactpersonen
Natalija Counet

Challenge Lead Talent voor de Toekomst

Stuur een email
Amsterdam Economic Board

Met het tekenen van dit manifest committeren wij ons (van primair tot wetenschappelijk onderwijs) aan de afspraak dat wij het gedachtengoed van de circulaire economie opnemen in het curriculum, dat het thema centraal staat in de relevante opleidingen en dat het verankerd wordt in de missie en visie van de instelling. Dat wij de leerlingen en studenten van nu begeleiden naar een bewuste levensstijl en opleiden tot slimme burgers en professionals die opgewassen zijn tegen de complexe problemen van de toekomst. Wij roepen het hele onderwijssysteem op om dit met ons te doen.

Wij committeren ons met deze handtekening ook aan de plannen die toegevoegd zijn aan dit document waarin beschreven staat hoe iedere onderwijsinstelling dit manifest implementeert, opgezet rond de principes en de verschillende rollen van het onderwijs.

De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Wij leiden multidisciplinair en probleemgestuurd op en werken samen met andere opleidingen en instellingen. Wij zijn het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam.

Wij maken samen de Metropoolregio Amsterdam. Wij maken de toekomst.

Bekijk het manifest als PDF