Manifest

De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst. Wij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtengoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Wij leiden multidisciplinair en probleemgestuurd op en werken samen met andere opleidingen en instellingen. Wij zijn het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam.

Contactpersonen
Natalija Counet

Challenge Lead Talent voor de Toekomst

Stuur een email
Amsterdam Economic Board

Waarom is de overgang naar een circulaire economie belangrijk voor de MRA?

De Metropoolregio Amsterdam is een economisch sterke regio en heeft de ambitie en verantwoordelijkheid om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Wij zien het sluiten van kringlopen – de circulaire economie – als kans voor de MRA en het leidt, naast een beperking van de afhankelijkheid van grondstoffen, tot:

  • ontwikkeling van kennis, innovatie en start-ups;
  • creatie van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid;
  • verlaging van de milieudruk;

Slimme oplossingen voor behoud van grondstoffen

Onze regio bruist van de circulaire bedrijvigheid; circulaire start-ups & scale-ups, van bezit naar delen, circulaire gebiedsontwikkeling, slim ontwerpen. Allemaal met hetzelfde doel; slimme oplossingen voor behoud van grondstoffen.

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen niet, of langer en efficiënter worden gebruikt. De Amsterdam Economic Board werkt aan de overgang naar een circulaire economie door te werken aan systeem innovatie via publiek private samenwerking.

Speerpunten

De Board werkt sinds 2016 aan een grondstoffentransitieprogramma om invulling te geven aan de ambitie en doelstellingen voor 2025. De focus binnen dit programma ligt op de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van:

  • Het herontwerpen van producten en producthergebruik;
  • De hoogwaardig verwaarding van 14 grondstofstromen;
  • Circulair inkopen en aanbesteden.

Onderwijs is daarbij cruciaal; de jeugd heeft de toekomst.

Wij maken samen de Metropoolregio Amsterdam. Wij maken de toekomst.

Bekijk het manifest als PDF