lesmateriaal

ROC Flevoland op circulaire tour

Volledig circulair in 2050

“Ons doel voor de komende jaren is om circulaire regionale economie bij onze leerlingen tussen de oren te krijgen, zodat ze straks beter aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. De overheid en maatschappij stellen steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu en steeds meer consumenten vragen om circulair vervaardigde producten. Om aan deze eisen te voldoen is het bedrijfsleven op zoek naar werknemers die ook kennis hebben van de circulaire economie. Voor jongeren die nu een mbo-opleiding volgen aan het ROC van Flevoland, betekent dit dat zij moeten leren om een koppeling te maken tussen hun beroep en circulariteit.”

Daar is ROC Flevoland ook al een tijdje mee bezig: in 2018 hebben ze binnen het ROC een practoraat Circulaire Regionale Economie opgericht, dat onderwijs en bedrijven bij elkaar brengt, kennis deelt en zo de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbetert. Ze staan in direct contact met het bedrijfsleven: waar lopen zij tegenaan en wat hebben zij nodig van hun toekomstige medewerkers? Het ‘regionale’ moet je breed zien: ze zijn het ROC van Flevoland, maar richten zich vanuit het practoraat ook op de Metropoolregio Amsterdam.

Ontwikkelen van belangrijke 21-eeuwse vaardigheden

Ze hebben voor de komende vijf jaar een beleidsplan opgesteld, waarin ze diverse programmalijnen voorstellen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld door middel van workshops een aantal belangrijke 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen, die ze nodig hebben in een snel veranderende maatschappij – denk aan verantwoordelijkheid, persoonlijke inzet of actievaardigheid.

Ook gaat het ROC een actieve rol spelen in het opzetten en uitvoeren van een lokale agenda op het gebied van Circulaire Economie, samen met de overheid, het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen. Het eerste gezamenlijke project gaat dit jaar van start: kinderen gaan met producten van Flevolandse boeren een lekkere, gezonde maaltijd kunnen bereiden. Een foodtruck, die onderhouden zal worden door leerlingen van het ROC, is in dit project de verbindende schakel tussen de deelnemende locaties.

Ondernemerschap, Burgerschap en Duurzaamheid

In het huidige onderwijsprogramma wordt het vak Ondernemerschap en Burgerschap gegeven en kunnen leerlingen nu al kiezen voor het keuzedeel Duurzaamheid. Die twee willen ze straks gaan combineren. In hun eerste jaar maken leerlingen tijdens het vak Ondernemerschap en Burgerschap kennis met het principe van circulaire economie. In hun tweede jaar gaan ze dan op een ‘circulaire tour’ langs onze partners. Dat zijn bedrijven die voorlopers zijn op het gebied van circulaire economie, óf juist nog achterlopen. Door partners te bezoeken, leren leerlingen inzien waar de kansen en uitdagingen liggen voor deze bedrijven. Tijdens hun eindstage in het derde jaar geven we ze vervolgens een challenge mee: hoe circulair is jouw stagebedrijf? Samen met hbo-studenten van Hogeschool Aeres in Almere, stellen onze leerlingen vervolgens een advies op voor het bedrijf: wat gaat al goed, wat kan nog beter op het gebied van circulariteit en duurzaamheid?

‘Ontdekkend leren’ samen met partners uit het bedrijfsleven

Alle programmalijnen in het beleidsplan zijn erop gericht om duurzaamheid en circulariteit binnen onze opleidingen een vaste plek te geven en om leerlingen een voortrekkersrol te geven op de arbeidsmarkt, omdat ze in staat zijn circulair te denken en te doen. Ze zijn enthousiast over de vorm van ‘ontdekkend leren’ die ze hebben gekozen. Alleen met partners - van private instellingen tot energiebedrijven en financiële start-ups - kunnen ze leerlingen laten zien wat er concreet speelt in hun werkveld.

Circulaire economie als verplicht onderdeel in het curriculum

Het beleidsplan is al goedgekeurd door het Regionaal Investeringsfonds, ze moeten het binnenkort alleen nog presenteren. Daarna gaan ze er zo snel mogelijk mee aan de slag. Groot voordeel is dat de eisen voor de inhoud van het mbo-onderwijs door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) binnenkort worden aangepast: circulaire economie wordt een verplicht onderdeel in het mbo-curriculum. Van veel scholen vraagt dat een enorme aanpassing, maar wij voldoen straks al aan die eis.

Volledig circulair in 2050

In het gebouw hangt sinds kort een grote aftelklok die steeds per twee jaar aftelt naar 2050, het jaar waarin de school volledig circulair wil zijn. Over iets minder dan twee jaar staat de klok dus voor het eerst op nul: een mooi moment om te kijken hoe ver ze al gekomen zijn. Tegen die tijd gaan de eerste studenten beginnen met hun stage-challenge. Als het goed is, zijn ze dan door de lessen al overtuigd van het belang van circulariteit. En hopelijk werkt het ROC dan samen met nog veel meer bedrijven die geloven in de kracht van ontdekkend leren.”

Onderwijsniveau
MBO

Externe Links
https://vimeo.com/325461709