lesmateriaal

Horeca-opleiding ROC TOP

Zet duurzaamheid op het menu

Het ROC TOP is een organisatie in transitie: we zijn intern bezig met een grote onderwijsvernieuwing. In dat kader hebben we onze diverse opleidingen op een andere manier geclusterd, zodat we efficiënter zijn ingericht. Tijdens de hervorming van de horeca- en toeristische opleidingen van ROC TOP, stond voor ons als een paal boven water dat duurzaamheid en circulariteit daarin aan bod moesten komen. Zeker op het gebied van voedselverspilling en -overschotten, kunnen we als horeca-opleiding echt een verschil maken voor de toekomst.

Leerlijn circulaire economie

We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn over circulaire economie van vmbo naar hbo. Dat is een stip op de verre horizon, daar zijn we natuurlijk niet zomaar. We zijn in gesprek met vmbo-scholen en met Hogeschool Inholland – die ook lid is van de kopgroep – over het opzetten van modules met voornamelijk praktijkgericht onderwijs. Inholland gaat ons helpen met onderzoeksvragen, die wij door onze studenten in de praktijk kunnen laten uitvoeren.

NDSM-terrein

Inmiddels hebben we op het NDSM-terrein een heel aantal interessante samenwerkingspartners gevonden. Onze studenten van de horeca-opleiding bezoeken bijvoorbeeld Café De Ceuvel, dat zijn eigen producten verbouwt in een kas op het dak en dat werkt aan de vergisting van hun eigen groenafval tot methaan, waar hun koks vervolgens op kunnen koken. De chefkok van restaurant Noorderlicht kookt met onze studenten en laat hen zien hoe je circulair met producten kunt omgaan. Vervolgens vragen we aan de studenten om met die kennis menu’s te ontwikkelen voor Noorderlicht.

Samen met NoordOogst, een stadslandbouwproject dat zich richt op een duurzame voedselketen, motiveren we studenten om zelf ook projecten te bedenken. Zo heeft iemand bedacht om fruit dat over de datum is op te gaan halen bij restaurants, om er smoothies van te maken voor bijvoorbeeld de voedselbank of basisscholen. Ook werken we samen met werk-leerbedrijf Pantar, dat in hun sociale werkplaats onder andere zeepjes maakt van koffieprut en oud brood ophaalt om het te vergisten tot biogas. En wellicht kunnen we op termijn ook de handen ineenslaan met buurtgenoot HEMA, die een eigen duurzaamheidsafdeling heeft

Olievlek

De bedoeling is om in elke module aandacht te besteden aan duurzaamheid en circulariteit, en leerlingen voortdurend uit te dagen op dat gebied verbeteringen te bedenken. Ze lopen verplicht stage tijdens hun opleiding, tijdens die stages gaan ze straks de bedrijven adviseren over wat er beter – want duurzamer – zou kunnen. Zo kan de kennis over een circulaire economie zich via onze leerlingen als een olievlek verspreiden.

Er zijn, kortom, legio mogelijkheden te bedenken om duurzaamheid onderdeel te maken van ons onderwijs, en we zijn nu druk bezig om al deze samenwerkingen en projecten in kaart te brengen. Als ROC TOP doen wij er alles aan om over twee, drie jaar een volledig vernieuwd onderwijsprogramma te hebben, waarmee we circulariteit in het DNA van onze leerlingen verankeren. Ons hoogste doel? Geen voedselverspilling meer. Of in ieder geval zo min mogelijk – maar we zetten hoog in.”

Onderwijsniveau
MBO

Externe Links
https://www.roctop.nl/