lesmateriaal

Circulariteit rode draad bij AMFI

Aandacht voor duurzaamheid

“Duurzaamheid is geen nieuw onderwerp voor AMFI: het staat al zeker twintig jaar bovenaan onze agenda. Als reality school werken we nauw samen met de mode-industrie en kunnen we snel inspelen op veranderingen. Als instituut besteden we daarom – net als de industrie zelf – veel aandacht aan circulariteit en duurzaamheid.”

Verdubbeling van textielproductie

In de afgelopen veertien jaar is de productie van textiel verdubbeld, we kopen 60% meer kleding. Maar tegelijkertijd dragen we het nog maar half zo lang. Dat betekent dat onze grondstoffen opraken en we blijven zitten met een enorm – en groeiend – textieloverschot. Als mode-opleiding voelen wij de verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Rond 2015 werd circulaire economie een belangrijk ‘talking point’ in de industrie en daarom besloot AMFI het onderwerp standaard op te nemen in het curriculum.

Ze hebben inmiddels rondom circulaire economie een leerlijn opgezet, die volledig verweven is met het onderwijsprogramma en doorloopt van het eerste tot het laatste jaar. De afgelopen jaren hebben ze allerlei grote en kleine veranderingen in de programma’s aangebracht – en daar gaan ze ook de komende jaren mee door.

De harde waarheid

Meteen in hun eerste jaar confronteren ze de studenten met de harde waarheid rondom textielproductie, zodat ze de impact van de mode-industrie op de aarde begrijpen. Vervolgens krijgen ze allerlei tools om de problemen aan te pakken. Ook de docenten worden getraind op circulariteit, zodat zij het onderwerp in hun dagelijkse lessen verder kunnen uitdragen.

Inmiddels hebben we iNDiViDuaLS (het eigen modemerk van AMFI) opnieuw vormgegeven en onze masteropleiding Fashion Enterprise Creation hervormd naar een masteropleiding in circulair ondernemen, de allereerste ter wereld. Waar studenten voorheen binnenkwamen met een businessplan en daar tijdens de opleiding een duurzame toevoeging voor moesten bedenken, draaien we het nu om. Om toegelaten te worden tot de vernieuwde master, moeten studenten een maatschappelijk, cultureel of milieu-gerelateerd probleem aandragen waar ze mee aan de slag willen. Tijdens de master leren ze hoe mode dit probleem op een duurzame manier kan adresseren of zelfs oplossen.

Jaarlijks organiseren ze samen met Circle Economy Beyond Green, een conferentie waarbij studenten en mensen uit de industrie samenwerken om circulaire oplossingen te bedenken voor actuele uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan verkoopkanalen voor een textielfabriek die elk jaar zes miljoen meter stof overhoudt waar een heel klein foutje in zit, of aan het ontwerpen van denim dat volledig recyclebaar is.

Andere mindset

Waar het voorheen binnen AMFI gebruikelijk was om als mode-ontwerper af te studeren met een eigen collectie van zo’n acht kledingstukken, biedenzwe bij het afstuderen nu veel meer ruimte aan ‘disruptive innovations’. Zo studeerde onlangs een student af met een onderzoek naar het verven van stoffen met bacteriën, en een ander met een businessplan om kleding te leasen en verhuren. Het gaat ons om de verandering van mindset bij studenten: de mode-industrie veroorzaakt niet (alleen) de problemen, maar lost ze juist ook op.

Er is ontzettend veel draagvlak voor duurzame verandering binnen AMFI. De behoefte om circulariteit op te nemen in het onderwijsprogramma kwam dan ook niet alleen van docenten en management, maar ook van de studenten zelf. Zij kwamen een paar jaar geleden zelf met een aantal aanbevelingen om het curriculum aan te passen en denken ook nu actief mee over innovatie.

Community of change makers

Vorig jaar heeft AMFI zijn missie en visie aangepast. De eerste zin van het AMFI Manifesto luidt: ‘We believe that fashion is a force for good’ en het eindigt met ‘We are a fashion community of change makers’. Toen Viktor Bos, Challenge Lead Talent voor de Toekomst van de Board mij benaderde over het manifest dat circulariteit moet verankeren in het onderwijs, waren we dan ook meteen enthousiast. We delen graag onze bevindingen met andere onderwijsinstellingen die door eenzelfde transitie willen gaan en hopen daarnaast te mogen profiteren van de collectieve kennis over het onderwerp. Het zou mooi zijn als we met elkaar kunnen werken aan methoden en frameworks die onderwijs in het algemeen kunnen verduurzamen.

Helemáál geweldig zou het zijn als het manifest ook internationaal een beweging op gang brengt. De internationale mode-industrie stelt ambitieuze doelen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid en daar moeten we met ons onderwijs bij aansluiten. AMFI heel graag met andere mode-instituten de handen ineen slaan, zodat ze als collectief ‘the future of fashion’ kunnen veranderen.”

Onderwijsniveau
HBO

Externe Links
https://amfi.nl/