helpdesk

Manifest Circulaire Economie ondertekend

Wij maken de toekomst

Op initiatief van het Amsterdam Economic Board ondertekenden in 2019 tientallen overheden, organisaties en scholen (van primair tot wetenschappelijk onderwijs) het Manifest Circulair Onderwijs. Met het tekenen van dit manifest committeren zij zich aan de afspraak dat zij het gedachtengoed van de circulaire economie opnemen in het curriculum, dat het thema centraal staat in de relevante opleidingen en dat het verankerd wordt in de missie en visie van de instelling. Dat zij de leerlingen en studenten van nu begeleiden naar een bewuste levensstijl en opleiden tot slimme burgers en professionals die opgewassen zijn tegen de complexe problemen van de toekomst. Ze roepen het hele onderwijssysteem op om dit met ons te doen.

Zij committeren zich met deze handtekening ook aan de plannen die toegevoegd zijn aan dit document waarin beschreven staat hoe iedere onderwijsinstelling dit manifest implementeert, opgezet rond de principes en de verschillende rollen van het onderwijs.

De jeugd heeft de toekomst. De opleidingen maken de toekomst. Zij brengen kinderen en jongvolwassenen het gedachtengoed van de circulaire economie bij zodat dit gemeengoed wordt. Over 20 jaar is dit de norm. Ze leiden multidisciplinair en probleemgestuurd op en werken samen met andere opleidingen en instellingen. Zij zijn het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam.

Onderwijsniveau
PO, VO, MBO, HBO, WO, Anders

Externe Links